Välkommen till föreningen Löfstads Vänner

Föreningen Löfstads Vänner bildades den 16 maj 2003. Syftet med föreningen är att sammanföra alla som är intresserade av Löfstad slott, dess historia, minnen och kulturmiljö. Vi vill också initiera, stödja och främja sådan verksamhet som bevarar slottet samt hjälpa till att sprida kännedom om detsamma. Löfstads Vänner är en fristående och ideell sammanslutning och alla intäkter används för slottets bevarande. Föreningen verkar i samförstånd med Östergötlands länsmuseum och Stiftelsen Riddarhuset. Dessa institutioner äger och ansvarar sedan 1940, genom testamente, tillsammans för slottet med tillhörande mark.

Föreningen driver några projektgrupper där det finns möjlighet att på olika sätt engagera sig aktivt för Löfstad slott. En grupp arbetar för att förhindra den framtida järnvägssträckningens, Ostlänken, negativa påverkan på slottsområdet. Gruppen håller bland annat fortlöpande kontakt med representanter för projektet, Banverket och kommunstyrelsen i Norrköping. Därmed hoppas vi förmå makthavare och beslutsfattare att ta största möjliga hänsyn till Löfstad vid byggnation av den nya järnvägen. Fler projektgrupper är planerade, men har ännu inte startat.

Vill Du veta mer om projektgrupperna och är Du kanske intresserad av att leda och/eller delta i någon av dessa? Hör gärna av Dig till någon i styrelsen.

Har Du andra frågor, funderingar eller synpunkter gällande föreningen så är Du varmt välkommen att kontakta oss.

Väl mött!
önskar styrelsen för Löfstads Vänner